שבת 29 אוגוסט 2015   כניסה למערכת
 שאלון א': תחביר - סמיכות

הסמיכות (ע"מ 394)

 

סמיכות היא רצף של שני שמות עצם או יותר, המהווים מושג אחד.שם העצם הראשון בסמיכות נקרא נסמך, והשני – סומך (נ"ס). בדר"כ ניתן לפרק את צירוף הסמיכות ע"י המילה "של".

(הצמדת השמות גורמת לעיתים לשינוי צורה וניקוד בנסמך. בין הנסמך לסומך אין מילה או אות יחס. ה' הידיעה עשויה לחצוץ ביניהם. הנסמך הוא גרעין הסמיכות, ואילו הסומך משלים ומגדיר את הנסמך).

קיימים שלושה סוגי סמיכויות:

א.    סמיכות רגילה(דבוקה): מהדורת חדשות, צלצול הפעמון.

ב.    סמיכות מפורקת: הילקוט של הילדה, הספר של המורה.

     ג.    סמיכות כפולה: ספרו של התלמיד

קיימות סמיכויות כבולות שאי אפשר להמיר את המילים שבהן במילים אחרות לצורך אותה משמעות שבסמיכות הנתונה:

עורך דין, בית ספר, בית כנסת, קופת חולים, קופה של שרצים, רומו של עולם.

סמיכות כבולה היא ערך מילוני.

יידוע הסמיכות

סמיכות מיידעים בדרך כלל ע"י יידוע הסומך:

1.    ה"א הידיעה: רק לפני הסומך-בת האיכר, ספינת הדייג.

2.    הצמדת כינוי קניין חבור: בת שכני, בגדי ילדינו.

3.    שם פרטי כמו בצירוף: מגילת אסתר, מדינת ישראל.

באמצעות דרך יידוע הסמיכות שבה ה' הידיעה מצויה רק בסומך , ניתן להבחין בין צירוף סמיכות לבין צירוף שם+שם תואר:

בת השכן (סמיכות)     לעומת      הבת המוצלחת (שם+שם תואר)

ריבוי הסמיכות

בד"כ יוצרים ריבוי לסמיכות ע"י ריבוי הנסמך: משקפות השדה, גרעיני אבטיח, שערי העיר.

הבחנה בין סמיכות לבין שם ותוארו

 

סמיכות

(ענייני המדינה)

שם ותוארו

(העניינים המדיניים)

יידוע

ניתן ליידע רק את הסומך

ניתן ליידע את שני השמות

ריבוי

עפ"ר הופכים את הנסמך לרבים (אבל לא תמיד - חוב הלקוחות)

חברי ממשלה

חובות הלקוח

ריבוי של שתי המילים (התאמה במין ובמ"ס)

חברים טובים

 

 

לעיתים שינוי במילה הראשונה (במת תרבות,מבני הכפר)

 

לעיתים מופיעות סיומות תואר (חשמלי, חשמלית, חשמליים, חשמליות)

 

המרה: שם ותוארו - סמיכות

טעמים חסכוניים - טעמי חיסכון
סיפורים אמיתיים - סיפורי אמת
 

 סמיכות - שם ותוארו

מרכזי מסחר - מרכזים מסחריים
 אוכלוסיית ישראל - האוכלוסייה הישראלית

 

שרשרת סמיכויות (עמ' 396)

צירוף של שמות הקשורים זה בזה ומקיימים ביניהם יחס של סמיכות. כל סומך הוא נסמך לשם שאחריו. לדוגמה: שיווק מוצרי צריכה.

יידוע-אפשר ליידע את המילה האחרונה בלבד.

 

הערה: אין להצמיד שני נסמכים לסומך אחד, כלומר לא "מורי ותלמידי ביה"ס" אלא "מורי ביה"ס ותלמידיו".

במקרה של שרשרת סמיכויות (סמיכות בעלת כמה מילים) לדוגמה: "חלונות משרדי ראש הממשלה". עדיף לנסח "החלונות של משרדי ראש הממשלה".

צירוף סמיכות ואחריו שם תואר

ספר קריאה מהנה

סמיכות       שם תואר

יידוע - הצירוף כולו צריך להיות מיודע. יש להוסיף יידוע גם לסומך וגם לשם תואר:

תושבי השכונה החדשה